Diensten

Wij bieden om opmaat traject aan van advies t/m uitvoer aan met 1 aanspreekpunt. Hierin begeleiden we de VVE in 2 fases van advies naar uitvoer. Deze kunnen opmaat worden aangepast.

Fase 1: Inventarisatie, voorlichting en besluitvorming

 1. Inventarisatie bij bestuur/beheerder wat er leeft en waar behoeften/problemen liggen

 2. Inventarisatie bij groot-eigenaar waar randvoorwaarden / mogelijke blokkades liggen ( ook op het gebied van het mogelijk aangaan van een Lening als VVE)

 3. Toetsen of de VvE in aanmerking komt voor Energiebespaarlening VvE of andere financieringsmogelijkheden (incl. eventueel extra door SVN gestelde voorwaarden)

 4. Indien van toepassing het opstarten van de lening aanvraag bij SVN en ondersteuning bij goedkeuring ALV voor het eventueel aangaan v.d. lening tot een maximum gesteld bedrag ( in fase 2 zal na ALV goedkeuring de lening o.b.v. offertes definities worden gemaakt ).

 5. Het opstellen van een Energie Advies m.b.v. EPA adviseur

 6. Doorrekenen van het advies in geschatte maandlasten, rekening houdend met financieringsmogelijkheden, subsidies en energiebesparing

 7. Doorrekenen van bouw/technische begeleidingskosten o.b.v gekozen maatregelen voor fase 2.

 8. In kaart brengen welke maatregelen in het MJOP eventueel gecombineerd kunnen worden met duurzaamheidsmaatregelen.

 9. Voorlichtingsavond voor VvE leden m.b.t. de verduurzamings-, financierings- en subsidiemogelijkheden vertaald in geschatte maandlasten per bewoner. Dit in combinatie met een technische toelichting door een expert en adviseur SVN.

 10. Ondersteuning bij organiseren besluitvormende algemene ledenvergadering over uitvoeren maatregelen en indien van toepassing financiering van de maatregelen.

Fase 2: Uitvoer van de maatregelen

 1. Indien van toepassing definitief maken lening SVn / aanvragen subsidies

 2. Coördinatie met notaris om akte bouwdepot te laten opstellen

 3. In gang zetten uitvoer maatregelen

 4. Opstellen van bestekken voor verschillende werkzaamheden

 5. Uitvraag naar drie aannemers per onderdeel

 6. Vergelijking en advies offertes

 7. Aanvragen/ Coördineren bouwvergunning

 8. Bouwbegeleiding werkzaamheden

 9. Oplevering