Energiesprong Alliantie (ESA) is een stichting zonder winstoogmerk die grote VvE’s, VvE-beheerders en woningcorporaties helpt om:

  • Verduurzaming te realiseren

  • Maatregelen financieel acceptabel te maken voor de betrokkenen

  • Het proces van verduurzaming te ontzorgen


Onze geschiedenis -> BLOK-VOOR-BLOK-PROJECT:

Energiesprong Alliantie is voortgekomen uit het Blok-voor-Blok-project, voorheen genaamd Stichting Energiesprong Amsterdam. Dit project maakte destijds onderdeel uit van een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en marktpartijen om op grote schaal bestaande woningen samen met woningeigenaren, VvE’s, VvE-beheerders en woningcorporaties energiezuinig(er) te maken.

Op basis van onze ervaring in de markt zien wij dat er behoefte is aan partijen met focus op realisatie en een integrale aanpak met een one-stop-shop benadering. Wij werken met een expert team, afhankelijk van de lokale situatie aangevuld met specialisten uit ons uitgebreide netwerk. Onze organisatie kan daardoor zowel procesmatig, financieel, bouwkundig als juridisch de zaken strak en goed organiseren.

Het kern expert team bestaat uit:

Michiel Hopman - besluitvorming en juridische zaken VvE’s en woningcorporaties
Theo Brinksma - duurzame energie / financiering en subsidies

Om ons heen hebben we een uitgebreid netwerk met specialisten op o.a. warmtepompen / infra rood / bouwbegeleiding / energieadvies etc.